Regressietherapie

Regressietherapie is een vorm van natuurgeneeswijze, waarbij wordt uitgegaan dat de ziel van de mens meerdere levens doormaakt. Hierdoor kunnen (traumatische) ervaringen uit het verleden, doorwerken in het huidige leven.

Iedereen krijgt wel eens beelden van vroeger door een geur of een specifiek geluid. Je waant je dan even terug in het verleden. Ook door op te gaan in een diepe gedachte, kan het onderbewustzijn worden aangestuurd. Bijvoorbeeld tijdens het lezen van een boek of het kijken naar een film, kan je het gevoel hebben dat je even totaal van de buitenwereld bent afgesloten. Dit gevoel geeft aan dat je in een diepe onderbewuste trance bent gekomen.

Tijdens regressietherapie herbeleef je ervaringen uit het verleden en ga je terug naar de traumatische en/of onverwerkte ervaring(en). Je onderbewustzijn geeft zelf aan welke ervaring uit het verleden nog doorwerkt in je huidige leven.

Tijdens de sessie blijft je je bewust van de aanwezigheid van de therapeut.

Na de sessie neem je samen met de therapeut de belevenissen nog een keer rustig door en kan je het spiegelen aan de nu aanwezige psychische of lichamelijke problemen. Middels de herbeleving kun je door onderscheid te maken tussen toen en nu, bewust gaan kiezen voor nieuwe oplossingen en nieuw gedrag.

Rob van Nifterick
info@soulmirror.nl
06 2356 0060

K.v.K | 32155144
BTW | NL002081092B72
Rabobank | 15.66.09.703